Kursy dla młodzieży


 

W Masters&More rozumiemy, że młodzież rozwija się i odnosi sukcesy w szkole, kiedy nauka przebiega w sposób interaktywny, angażujący i zawiera elementy zabawy. Aby proces nauki mógł przebiegać możliwie efektywnie, staramy się zapewnić optymalne warunki oraz  wzbudzić motywację wewnętrzną.

Zapisz się na lekcję próbną w naszej siedzibie
Zapisz się na lekcję próbną w Twojej szkole

Pięta achillesowa


Badania Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że statystycznie co trzeci 15-latek w Polsce nie osiąga poziomu zbliżonego do oczekiwanego (A2) lub wyższego, jeśli chodzi o mówienie. Nacisk na naukę słownictwa pozbawioną kontekstu sprawia, że Uczniowie nie mówią w języku obcym. Problem polega również na tym, że zajęcia w szkole skoncentrowane są na materiale zawartym w podręczniku, czego konsekwencją może być utrata motywacji. Dlatego proponujemy zajęcia odmienne od sztampowych lekcji, ale wspierające edukację szkolną.
W Masters&More kursy dla młodzieży oparte są na najciekawszych i najwartościowszych pod względem merytorycznym materiałach, zawartych w bestsellerowych podręcznikach, dlatego obfitują w atrakcyjną- budzącą żywe zainteresowanie nastolatków - tematykę, mającą na celu prowokować ich do mówienia i dyskutowania w języku obcym. Kurs jest tak pomyślany, aby Uczeń nauczył się skutecznie porozumiewać w języku obcym, a jednocześnie udoskonalił swoje kompetencje językowe, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi. W celu utrwalenia materiałów szkoleniowych przygotowano dla uczestników kursu specjalne ćwiczenia on-line. Nasi Lektorzy zachęcają młodzież do eksperymentów językowych, budowania pewności siebie i rozwijania umiejętności komunikowania się w języku obcym a także doskonalą umiejętności XXI wieku, takie jak autonomia uczenia się, krytyczne myślenie, zdolność rozwiązywania problemów, które są niezwykle przydatne w dorosłym życiu.

Charakterystyka kursu:

 • utrwalanie wiedzy przez budowanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym w mowie i piśmie;
 • rozwijanie wszechstronnych umiejętności komunikacyjnych oraz ćwiczenie zastosowania struktur w życiu codziennym;
 •  doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania dzięki pracy indywidualnej i grupowej.

Kluczowe elementy kursów językowych dla młodzieży:

 

 • budowanie zaangażowania Ucznia w naukę przez personalizację procesu edukacyjnego;
 • wykorzystanie kreatywnych zasobów Słuchaczy do wypowiadania się pisemnie i ustnie w języku obcym;
 • przerabianie licznych ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne;
 •  wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń integrujących cztery sprawności językowe;
 • wzbudzanie ciekawości względem otaczającego świata;
 •  zadawanie ciekawych pytań do tekstów czytanych i słuchanych;
 •  prezentowanie w prosty, przejrzysty sposób zagadnień leksykalnych i gramatycznych;
 •  rozwijanie kompetencji kulturowych- zachęcanie do oglądania filmów, czytania prasy i książek obcojęzycznych;
 •  kształcenie umiejętności tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie,
 •  ćwiczenie umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach;
 •  udzielanie praktycznych wskazówek, pomagających w samodzielnej nauce;
 • przygotowanie do egzaminów państwowych oraz zewnętrznych.

Przygotowanie do egzaminów:

Z nami masz szansę zdać bez problemów egzamin ósmoklasisty oraz następujące egzaminy Cambridge:

 •  egzamin A2 KET (certyfikat potwierdzający umiejętność tworzenia bardziej złożonych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych po angielsku);
 • egzamin B1 PET (certyfikat najczęściej zdawany wśród 13-16-latków, poszerzający opanowany na niższych poziomach materiał o umiejętność wyrażania opinii oraz uczuć) ;
 • egzamin B2 First for Schools (najpopularniejszy certyfikat wśród uczniów w wieku 15-18 lat na świecie).