Język angielski dla dorosłych


 

W naszej siedzibie na Wilanowie zapraszamy dorosłych do udziału w kursach ogólnych języka angielskiego dla dorosłych, które odbywają się w grupach liczących od 6 do 8 osób. Są to zajęcia rozwijające umiejętności mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania i prowadzone są na różnych etapach zaawansowania, od A1 do C1. Jest to całoroczny cykl zajęć, spotkania odbywają się dwa razy lub raz w tygodniu w trakcie dwóch semestrów nauki. 

Zapisz się na lekcję próbną

Kursy ogólne Keynote dla dorosłych wydawnictwa National Geographic

Poziomy zaawansowania - A1 - C1

Charakterystyka programu:
Hasłem przyświecającym powyższym kursom jest zachęcanie uczniów do komunikacji - inspiring communication. W tym celu tematykę zajęć oparto na prezentacjach TED, będących cennym źródłem wiedzy przekazywanej przez ekspertów z danej dziedziny. Są one przedstawione w taki sposób, że na pewno nabierzesz ochoty do wyrażania własnych opinii po angielsku.

Korzyści oraz możliwości kursu:

 • Oswajanie ucznia z rożnymi wariantami angielszczyzny oraz z sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Prowadzenie dyskusji na inspirujące tematy.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.
 • Ćwiczenie rozumienia ze słuchu.
 • Wzbogacenie czynnie wykorzystywanego słownictwa.
 • Praca nad umiejętnościami miękkimi, takimi jak wygłaszanie prezentacji i wystąpienia publiczne

Dla kogo?

 • dla osób, które czują się w miarę pewnie, jeśli chodzi o gramatykę, ale chciałyby nauczyć się dyskutować i przekonująco przedstawiać swoje stanowisko (od poziomu B1 wzwyż);
 • dla osób posiadających bierną znajomość języka, a chcących zdobyć lub rozwinąć umiejętność tworzenia własnych wypowiedzi ustnych oraz dla osób kontynuujących naukę po długiej przerwie;
 • dla ambitniejszych, ciekawych świata uczniów, którzy pragną nie tylko poprawić swój angielski, ale także zwiększyć kompetencje istotne w dalszym rozwoju zawodowym.

Zasady organizacji kursu:

 • 2 x 60 min./tydzień (80h lekcyjne) lub 1 x 60 min./tydzień (40h lekcyjne);
 • kurs dwusemestralny;
 • zajęcia w grupach liczących od 4 do 5 osób;
 • kurs oparty na podręczniku i ćwiczeniach „Keynote’a oraz na dodatkowych materiałach, przygotowanych przez lektora, utrwalających gramatykę i słownictwo.

Kursy egzaminacyjne języka angielskiego


 

Przed rozpoczęciem kursu oferujemy bezpłatne testy poziomujące oraz rozmowę z Metodykiem, gwarantując ze swej strony postawienie diagnozy językowej, która pozwoli określić optymalnie poziom zaawansowania oraz potrzeby językowe. 

Jeśli okaże się, że potrzebujesz potwierdzenia wiedzy, którą już zdobyłeś, to staje przed Tobą kolejne wyzwanie, jakim jest niewątpliwie uzyskanie Certyfikatów Cambridge, a w szczególności FCE, CAE, które wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.

Kursy egzaminacyjne przeznaczone są dla osób, które chcą zdać egzaminy potwierdzające ich kompetencje językowe. Oferujemy przygotowanie do egzaminów FCE i CAE. 

Korzyści kursów egzaminacyjnych:

 • Certyfikat FCE odpowiada poziomowi B2 w skali poziomów Rady Europy, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w przypadku oceny B lub C, zaś w przypadku oceny A – na poziomie C1.
 • Certyfikat CAE odpowiada poziomowi C1 w skali poziomów Rady Europy, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w przypadku oceny B lub C, natomiast w przypadku oceny A – na poziomie C2.
 • Wiedza poparta odpowiednim certyfikatem wygląda bardziej profesjonalnie w CV
 • Certyfikat możemy traktować jako zakończenie pewnego etapu nauki.

Zasady organizacji kursu:

 • 2 x 90 min./tydzień (120 h lekcyjne)
 • kurs dwusemestralny
 • kurs oparty na materiałach wydawnictwa Cambridge 

Kursy indywidualne oraz lekcje przez Skype


 

Dorośli mogą skorzystać również z możliwości organizacji zajęć „szytych na miarę", w których zaplanowano udział od 1 do 3 osób, w tym również z zajęć indywidualnych. Odbywają się one w naszej siedzibie albo – na życzenie Klienta - przez Skype. W przypadku tego typu kursów, intensywność oraz długość zajęć jest dopasowywana do preferencji Klienta. Dorosłych uczymy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Na życzenie Klienta możemy również łączyć język ogólny z elementami języka specjalistycznego z obszaru księgowości, sektora bankowego i świata biznesu.

Masters&More
Sejmu Czteroletniego 2/90
02-972 Warszawa
Wejście do szkoły od drugiej strony budynku

NIP: 651 158 74 00

Sekretariat czynny w godz.12:00-18:00 od poniedziałku do piątku