Jak uczymy?

Zapewniamy bezpieczne, wspierające i stymulujące środowisko do nauki i rozwoju.Dajemy możliwość doświadczenia języka w jego najczystszej postaci, dążąc do utrwaleniastałych połączeń sieci nerwowych, kształtowania nowych sieci oraz integrowania ich ze sobąnawzajem. W Masters&More przywiązujemy szczególną wagę do procesu kwalifikacji na kurs. Dbamyo to, aby każdy Uczeń został zakwalifikowany do odpowiedniej dla niego grupy, biorąc poduwagę jego poziom znajomości języka oraz indywidualne potrzeby językowe.Główne założenia metodyczne Masters&More to:- kształcenie umiejętności komunikacji- swobodnego i płynnego mówienia pełnymi zdaniamiodpowiednio do sytuacji i kontekstu;- wykorzystanie prawdziwych przedmiotów oraz sytuacji z otaczającego nas świata;-używanie nowoczesnych technologii w postaci dostępów do platform on-line oraz wielunowoczesnych aplikacji i oprogramowań;- tworzenie pozytywnych relacji, w których nauczyciel jest przewodnikiem a uczeńodkrywcą;- promowanie nauczania z wartościami dodanymi, takimi jak wiedza o świecie,odpowiedzialność, otwartość, odwaga w działaniu, myślenie krytyczne, innowacyjność,doskonalenie siebie oraz swoich umiejętności, m.in. wypowiadania się i prezentowaniaswoich poglądów.

angielski wilanów

Skutecznie

Osiągamy realne i wymierne cele, bo kładziemy szczególny nacisk na:

  •  rozwijanie zdolności komunikacyjnych,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • utrwalanie gramatyki,
  • ćwiczenie poprawnej wymowy,
  •  przygotowanie do egzaminu czy wyjazdu zagranicznego.

Uczymy w kameralnych grupach, liczących do 8 osób.
Nasz program jest dogłębnie przemyślany i daje możliwość uzyskania potwierdzenia
znajomości języka w postaci egzaminu zewnętrznego lub wewnętrznego.

niemiecki wilanów

Rzetelnie

Pracujemy w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw językowych, takich jak
Pearson, Cambridge, Oxford, Macmilllan, Hueber, Klett, Hachette, Difusión.

Korzystamy z programów licencyjnych po to, by każda lekcja była prowadzona w sposób
profesjonalny, przybliżając naszych Uczniów do osiągnięcia zamierzonego celu.
Systematycznie monitorujemy postępy w nauce. Na bieżąco przeprowadzamy indywidualny
system ewaluacji. Ponadto dla wygody Państwa wprowadziliśmy e-dziennik, dzięki któremu
możecie mieć dostęp do informacji dotyczących zakresu realizacji kursu przez 24h /7 dni w
tygodniu.

hiszpański wilanów

Interesująco

Motywujemy do nauki poprzez angażowanie Uczniów w najróżniejsze formy działania, takie
jak gry, projekty językowe czy scenki rodzajowe. Łączymy naukę z dobrą zabawą.
Zajęcia wzbogacone są o bezpłatne warsztaty okolicznościowe oraz wydarzenia specjalne.
Nasi Uczniowie korzystają z bezpłatnej biblioteki.

francuski wilanów

Nowocześnie

Wykorzystujemy możliwości Internetu oraz zdobycze technologii. Staramy się jednak
zachować właściwy umiar, który pozwala utrzymywać bliski kontakt z uczniem. Program
nauczania Masters&More bazuje na połączeniu sprawdzonych metod - zalecanych przez
renomowane wydawnictwa - z kreatywnością i indywidualnym podejściem do Ucznia
naszych Lektorów. Pełnią oni funkcję przewodników, którzy dobierają narzędzia
odpowiednie do wieku i potrzeb językowych ucznia.

  • testimonials-img

The early bird catches the worm


W Masters&More wierzymy w sens rozpoczęcia nauki w wieku przedszkolnym, ponieważ nauka języka obcego rozwija umiejętność uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Widzimy rezultaty nauki, ponieważ dzieci nie krępują się mówić w języku obcym, chłoną nowe słowa i zwroty w sposób naturalny, czyli przez zanurzenie w języku. Całościowo ujmując, wczesne rozpoczęcie edukacji językowej  prowadzi do szybszego osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania.

logo National Geographic

Rozumiemy rolę motywacji w nauczaniu


 

Masters&More uczy języków obcych w sposób naturalny.

Ciekawość świata oraz motywacja wewnętrzna to dwa obszary, które wykorzystujemy do nauczania.

W roku szkolnym 2018-19 realizujemy program National Geographic. W ramach tej oferty nauczania,
język obcy jest bardzo skutecznie wykorzystany w najbardziej naturalnych warunkach – staje
się on narzędziem poznawczym oraz służy komunikacji zgodnie z założeniami CLIL (Content
and Language Integrated Learning).

Piękne zdjęcia w podręcznikach oraz poruszające i frapujące filmy na platformie on-line dają
Uczniom poczucie autentyczności języka i zachęcają do używania języka obcego w celu
budowania wypowiedzi na intrygujące ich tematy.

Dzięki rozbudzaniu ciekawości oraz pokazywaniu szerszej perspektywy świata, kursy z National Geographic to nauczanie
języków obcych z wartością dodaną.

 

 

Wejdź z nami na kolejny stopień zaawansowania


W Masters&More zapewniamy progresję językową. Nasi Uczniowie przechodzą na kolejne stopnie biegłości językowej, które sformułowane zostały przez Radę Europy w ramach Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Nasze poziomy nauczania są skorelowane z przygotowaniem do egzaminów Cambridge.

Starannie dobieramy grupy pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Tworzymy grupy rówieśnicze o podobnych zainteresowania i możliwościach intelektualnych.

Jeśli uczyłeś się już języka obcego, to w trakcie spotkania poziomującego nasz metodyk oceni Twoje umiejętności, zbada Twoje potrzeby językowe i przydzieli Cię do odpowiedniej grupy.

Na każdym kursie pracujemy na podstawie autorskiego programu nauczania, stworzonego na kanwie podręczników renomowanych wydawnictw językowych: National Geographic, Nowej Ery, Cambridge, Pearson, Oxford, Macmilllan, Hueber, Klett, Hachette a także Difusión.
 

poziomy nauczania

OPIS DO POZIOMÓW

Średni zasób słownictwa na różnych poziomach zaawansowania

Poziom CEFR

Ilość słów

Poziom opisowy

A1

poniżej 1500

  początkujący

A2

1500 – 3000

B1

3000 – 4500

średnio zaawansowany

B2

4500 – 6000

C1

6000 – 8000

zaawansowany

C2

powyżej 8000

A1 - Potrafisz rozmawiać na tematy dotyczące życia codziennego, np. miejsca zamieszkania, ludzi, umiesz przedstawiać siebie i innych.

A2- Potrafisz porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.

B1 - Potrafisz radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych za granicą, potrafisz tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują, potrafisz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 – Potrafisz porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafisz - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

C1 - Rozumiesz szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafisz się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafisz posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych.

C2 – Potrafisz z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Potrafisz streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafisz wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Naucz się z nami drugiego języka


Język niemiecki


Niemcy od dawna są największym handlowym partnerem Polski. To oznacza, że bardzo wiele firm z najróżniejszych gałęzi gospodarki stale potrzebuje pracowników znających język Gutenberga, Goethego czy Bacha. Wbrew pozorom nie jest on wcale trudny do opanowania. Tym bardziej, gdy zna się język angielski, bowiem oba wywodzą się z języka germańskiego. Wiele słów i zwrotów jest bliźniaczo podobnych.

Język hiszpański


Pół miliarda, mniej więcej tyle osób na całym świecie potrafi co najmniej dogadać się w tym języku. Umiejętność posługiwania się językiem Cervantesa to ważny atut w każdym CV. Znajomość angielskiego czy niemieckiego, choć pożądana, jest dosyć powszechna. Hiszpański jest dosyć prosty do opanowania i piękny w wymowie. Jego znajomość pozwala lepiej zrozumieć bogatą kulturę i sztukę hiszpańskojęzyczną. 

Język francuski


Po francusku mówi się tylko we Francji? Nic bardziej mylnego! Kanada, Szwajcaria, Belgia i mnóstwo państw w Afryce to kraje frankofońskie. Łącznie jest ich na świecie blisko 70! Znajomość francuskiego przydatna jest nie tylko ludziom biznesu, ale też studentom. Uczelnie we Francji uchodzą za najlepsze i najbardziej przyjazne w Europie.