Kursy dla firmNa potrzeby firm organizujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz hiszpańskiego.Szkolenia firmowe prowadzone są zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Intensywność oraz tematyka zajęć dostosowana jest do wymagań klienta.Diagnoza potrzeb, określanie znajomości języka oraz wyznaczanie celi edukacyjnych to początek organizacji zajęć zajęć w firmach.

Przed rozpoczęciem kursu:

 • analiza potrzeb firmy oraz określenie potrzeb językowych Klienta,
 •  testy poziomujące oraz dobór do grup na odpowiednim poziomie,
 • dokonanie wyceny zajęć w oparciu potrzeby Klienta,
 • podpisanie umowy oraz ustalenie harmonogramu zajęć,
 • ustalenie programu nauczania, dobór podręcznika oraz Lektora,
 • organizacja lekcji próbnej

 

W trakcie trwania kursu:

 •  monitoring postępów w nauce Klienta,
 • sporządzanie raportów dotyczących osiągniętych celi edukacyjnych,
 •  monitoring Lektora oraz realizacji programu,
 •  wdrażanie zamian w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby firmy,
 • nauczanie języka ogólnego z elementami języka biznesowego:
 1. sztuka prezentacji, korespondencja biznesowa,
 2. język spotkań służbowych,
 3. umiejętność prowadzania rozmów telefonicznych
 4. techniki negocjacji

Po zakończeniu kursów:

 • raport końcowy dotyczący postępów w nauce
 • sporządzenie rekomendacji do nauki kolejnych etapach nauki języka obcego
 • ewaluacja cyklu szkoleniowego.