Jak wspierać dziecko w nauce języka obcego?

Postawa Rodzica wobec nauki języków obcych ma bezpośredni wpływ na sukces językowy dziecka. Nawet jeśli sami Państwo nie znają dobrze języka, mogą Państwo wspierać  dziecko w nauce za pomocą kilku sprawdzonych sposobów:

Przypomnij dziecku o pracy domowej

Prace domowe zadawane są w celu wyćwiczenia przez Dzieci konkretnych umiejętności. W związku z tym, aby ułatwić to zadanie, najlepiej dla Dzieci, jeśli Rodzice nie pomagają. Lektor przed zakończeniem swojej lekcji wyjaśnia zadaną pracę domową, która związana jest ściśle z przerobionym podczas zajęć materiałem. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że Dziecko nie pamięta, co trzeba było zrobić, a nie potrafi jeszcze czytać, jedyne co może stanowić problem to właśnie zrozumienie zadanie. Wówczas, przeczytanie instrukcji powinno pomóc i Dziecko w konsekwencji będzie mogło przystąpić do samodzielnego odrobienia zadania. Zwłaszcza prosimy o nieodrabianie pracy domowej za Dziecko, ponieważ, zgodnie z badaniami, wpływa to na jego motywację, samodzielność i chęć podejmowania próby w przyszłości.

Jako  Rodzic, który chce pomóc Dziecku w odrabianiu prac domowych, dobrze jest trzymać się jednak kilku zasad: stałej pory odrabiania prac, najlepiej najwcześniej, jak to możliwe oraz zaczynania od czegoś prostego, kończenie czymś przyjemnym, co Dziecko lubi. Dla ułatwienia można również skorzystać z e-Dziennika (nie dotyczy kursów Teddy Eddie- ze względu na cotygodniowe maile do Rodziców), gdzie Lektorzy uzupełniają wszelkie informacje o pracach domowych i przerobionym materiale. Odrabianie lekcji należy zakończyć spakowaniem rzeczy na następny dzień z Dzieckiem lub pozwalając Dziecku na samodzielne spakowanie się.

Buduj z nami motywację do nauki

Najefektywniej przebiega proces edukacyjny Dziecka, które jest zmotywowane do pracy. Najkorzystniejszym zaś typem motywacji jest motywacja wewnętrzna, płynąca z Dziecka. Zatem każde Dziecko musi mieć swój powód, dla którego będzie chciało się uczyć języka. Ocena, bądź brak kary nie są najlepszymi motywatorami, wręcz odwrotnie. Dzieci najchętniej uczą się, gdy widzą swój własny postęp i zbliżanie się do swojego celu. Zatem np. jeśli Dziecko chciałoby zostać piłkarzem – wyśmienitym sposobem jest przedstawienie mu sytuacji, w której jako dorosły wybitny piłkarz zostanie zaproszony do prestiżowej (ulubionej Dziecka?) drużyny zagranicznej. Wówczas będzie chciało móc się porozumieć z innymi piłkarzami. To tylko przykład ilustrujący, że Dziecko musi mieć powód, który będzie ważny i znaczący dla niego, nie dla otoczenia. Zazwyczaj przykład wyjazdu za granicę i konieczności porozumienia się tam jedynie wzmaga lęk przed wypowiadaniem się w języku obcym. Oprócz tego polecamy metodę DeDomo dr Grzegorza Śpiewaka, aktywizującą język w codziennych sytuacjach. Zatem jeśli znasz język chociaż trochę, to wpleć proste frazy i zwroty w codzienne sytuacje, np. ‘Can I have an apple, please?’

Buduj z nami kontekst komunikacyjny poprzez gry i zabawy

Dzieci, które chętnie grają w gry mogą wykorzystywać to jako kolejną okazję do nauki języka. Wystarczy wybierać gry, bądź wersje językowe w danym języku. To samo ma miejsce ze słuchaniem muzyki, oglądaniem bajek oraz innymi codziennymi czynnościami. Można też obkleić dom kartkami Post-it z nazwami danych przedmiotów, jak np. kettle-czajnik. Celem jest dostarczenie jak największej ilości bodźców.

Okazuj zainteresowanie i doceniaj

Dzieci dzielą się chętnie tym,  co było najciekawsze i tym, co im najlepiej na lekcji wyszło. Spytaj o to, co dzisiaj było dla nich „najfajniejsze”, a z chęcią podzielą się swoim doświadczeniem. Zadaj konkretne pytanie, a nie „Co było na angielskim?”, ponieważ dzieci często nie pamiętają, nie wiedzą, co jest istotnie odpowiedzią na tak ogólne pytanie. Zamiast tego spróbuj: „W jaką grę grałaś?”, „Jakie było najśmieszniejsze słowo, jakiego dziś użyłeś?”,  „Co dziś napisałaś?”, „Co dziś powiedziałeś?” oraz zadawać inne tego typu pytania. DOCENIAJ I POZWÓL DZIECKU ROZWIJAĆ SIĘ WE WSŁASNYM TEMPIE, MÓWIĄĆ:  "Jestem z ciebie dumna / y", "Możesz spróbować ponownie jutro", "Wierzę w Ciebie", "Wszyscy uczymy się na błędach".