Kursy dla młodzieży


 

W naszej siedzibie na Wilanowie zapraszamy młodzież do udziału w kursach językowych, które odbywają się w grupach liczących od 6 do 8 osób. Jest to całoroczny cykl zajęć, spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w trakcie dwóch semestrów nauki. 

Zapisz się na lekcję próbną w naszej siedzibie
Zapisz się na lekcję próbną w Twojej szkole

Kursy dla młodzieży


Całość szkolenia obejmuje 60 spotkań po 75 minut. Są to zajęcia rozwijające umiejętność mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania. Zajęcia te prowadzone są na różnych etapach zaawansowania, od A1 do C1, czyli od poziomu początkującego aż po zaawansowany.Testy poziomujące oraz rozmowa z metodykiem, przed rozpoczęciem kursu, gwarantują zakwalifikowanie Kursanta do grupy na optymalnie dobranym poziomie zaawansowania. Kursy te pozwalają na prowadzenie przygotowań do egzaminów Cambridge: PET (B1) FCE FOR SCHOOLS (B2) oraz innych egzaminów o podobnym stopniu trudności.

Kluczowe elementy kursów językowych dla młodzieży:

 •  budowanie zaangażowania Ucznia w naukę przez personalizację procesu edukacyjnego,
 • wykorzystanie kreatywnych zasobów Słuchaczy do wypowiadania się pisemnie i ustnie w języku obcym, 
 • liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne,
 • różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe,
 • wzbudzanie ciekawości względem otaczającego świata,
 •  zadawanie ciekawych pytań do tekstów czytanych i słuchanych,
 •  przejrzysta prezentacja zagadnień leksykalnych i gramatycznych,
 • różnorodność ćwiczeń,
 •  umiejętne wprowadzanie zagadnień kulturowych,
 •  zadania rozwijające umiejętność tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie,
 • zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
 •  wskazówki pomagające w samodzielnej nauce,
 • przygotowanie do egzaminów państwowych oraz zewnętrznych

 

Kursy "szyte na miarę" dla małych grup

 

W naszej ofercie zajęć dla młodzieży na Wilanowie mamy również kursy w małych grupach, liczących od 3 do 5 osób. W przypadku tego typu zajęć, intensywność oraz długość zajęć jest dopasowywana do preferencji Klienta. Oferta ta dotyczy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.

 

Zajęcia indywidualne lub indywidulane w parze

Skontaktuj sie z nami jeżeli szukasz dla swojego nastolatka  indywidualnego planu nauczania, który daje następujące korzyści:

 •  dowolność w doborze materiałów w zależności od zainteresowań i oczekiwań Ucznia, co zwiększa motywację do nauki
 •  możliwość szybkiego reagowanie na potrzeby Ucznia od razu
 •  możliwość monitorowania postępów Ucznia z lekcji na lekcję
 • możliwość dostosowania się do tempa Ucznia, w jakim przyswaja wiedzę
 •  możliwość omawiania danego zagadnienia nawet przez kilka lekcji jeśli zajdzie taka potrzeba
 • pełna elastyczność w stosunku do godzin zajęć, jak i ich długości.