Jak uczymy?

Do pracy z Uczniami w każdym wieku podchodzimy kompleksowo. Docieramy do ich wyobraźni i zachęcamy do poznawania języków obcych na wszystkie możliwe sposoby. Lektorzy w pracy z każdą grupą wiekową motywują przez angażowanie do działania. Efekt zaskoczenia pozwala uruchomić produkcję języka na różne sposoby. Nasi Uczniowie najpierw uczą się mówić, a następnie stopniowo, w zależności od wieku i zaawansowania, poszerzają i ugruntowują znajomość zasad gramatyki. Rozwijamy wszystkie kompetencje językowe: mówienie, pisanie, czytanie oraz słuchanie. Główne założenia metodyczno-dydaktyczne w szkole Masters&More to: metoda komunikatywna wykorzystująca pełne zdania przy budowaniu wypowiedzi, używanie prawdziwych przedmiotów oraz sytuacji z otaczającego nas świata oraz używanie nowoczesnych technologii. W trakcie lekcji używane są oprogramowanie multimedialne. Wykorzystujemy możliwości Internetu oraz zdobycze technologii jednak zachowujemy właściwy umiar, który pozwala utrzymywać kontakt z uczniem. Systematycznie monitorujemy postępy w nauce, przeprowadzając Indywidualny System Ewaluacji. Treść poszczególnych lekcji dostępna jest jest w naszym elektronicznym dzienniku. Nasi lektorzy pełnią funkcję przewodników, którzy dobierają narzędzia odpowiednie do wieku i potrzeb językowych ucznia. Na zajęciach ćwiczymy dodatkowo umiejętności ważne we współczesnym świecie, takie jak: kreatywność, innowacyjność, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, komunikowanie się i współpracę w grupie, a także umiejętność wypowiadania się oraz prezentowania swoich poglądów. Ucząc dzieci, wykorzystujemy rym, rytm oraz ruch. Budujemy relację również z Rodzicami, zachęcając do współpracy i współ-monitorowania postępów dzieci, a także do współdziałania w momencie pojawienia się trudności. W naszej szkole ogromną rolę odgrywają profesjonalni lektorzy, specjalizujący się w nauczaniu danej grupy wiekowej.

angielski wilanów

Skutecznie

Uczestnicy naszych kursów osiągają swoje cele poprzez stałe trenowanie i doskonalenie kompetencji językowych takich jak mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. W efekcie:

  • rozwijają zdolności komunikacyjne,
  • wzbogacają słownictwo,
  • opanowują gramatykę,
  • przygotowują się do egzaminu czy wyjazdu zagranicznego.

Gwarancją skuteczności jest liczebność grup, które liczą maksymalnie osiem osób, a ich skład jest starannie dobierany dzięki odpowiednim procesom kwalifikacji. To przekłada się na bardzo dobre wyniki testów oraz egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Posiadamy ustandaryzowany system poziomów oraz zdefiniowane umiejętności na poszczególnych etapach edukacyjnych.

niemiecki wilanów

Rzetelnie

Przed utworzeniem poszczególnych grup starannie diagnozujemy umiejętności językowe naszych uczniów. Przeprowadzane są testy on-line, a w przypadku młodzieży i dorosłych także rozmowy z metodykiem. Natomiast każde dziecko ma możliwość skorzystania z lekcji pokazowej przed podpisaniem umowy.

Na każdym kursie pracujemy na podstawie autorskiego programu nauczania. Został on stworzony w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw językowych jak Pearson, Cambridge, Oxford, Macmilllan, Hueber, Klett, Hachette, Difusión oraz podręczniki Instytutu Cervantesa.

W trakcie lekcji używane są także materiały dodatkowe, oprogramowanie multimedialne, karty pracy lub autentyczne materiały internetowe bądź prasowe. Systematycznie monitorujemy postępy naszych słuchaczy. Trzy razy w trakcie kursu przeprowadzamy Indywidualny System Ewaluacji. Przez cały czas każdy może sprawdzić treść poszczególnych lekcji w naszym „e-dzienniku”. 

hiszpański wilanów

Interesująco

Na naszych zajęciach nie ma monotonni. Stosujemy zróżnicowane, a przede wszystkim bezstresowe metody. Motywujemy do nauki poprzez angażowanie w najróżniejsze formy działania jak gry, projekty językowe czy udział w scenkach. Do nauki wykorzystujemy karty obrazkowe, plansze, plakaty, gry, pacynki, piosenki, rekwizyty, quizy, kalambury czy projekty plastyczne. Łączymy utrwalanie wiedzy z dobrą zabawą, a dla naszych uczniów nauka jest ciekawym doświadczeniem.

Zajęcia wzbogacone są o pokazy filmów oraz lektury dopasowane adekwatnie do wieku i poziomu zaawansowania uczniów. Organizujemy też dodatkowe warsztaty i imprezy okolicznościowe. 

francuski wilanów

Nowocześnie

Wykorzystujemy możliwości Internetu oraz zdobycze technologii jak np. tablice multimedialne. Staramy się jednak zachować właściwy umiar, który pozwala utrzymywać kontakt z uczniem. Nasz program nauczania bazuje na połączeniu sprawdzonych metod nauczania rodem z renomowanych wydawnictw z indywidualnym podejściem nowoczesnych nauczycieli. Nasi lektorzy pełnią funkcję przewodników, którzy dobierają narzędzia odpowiednie do wieku i potrzeb językowych ucznia. 

logo National Geographic

Realizujemy program National Geographic


Uczymy języków obcych w sposób naturalny. Ciekawość świata oraz motywacja wewnętrzna to dwa obszary, które wykorzystujemy do nauczania. W roku szkolnym 2017-18 realizujemy program National Geographic. W ramach tej oferty nauczania, język obcy jest bardzo skutecznie wykorzystany w najbardziej naturalnych warunkach – staje się on narzędziem poznawczym oraz służy komunikacji zgodnie z założeniami CLIL (Content and Language Integrated Learning). Nauka słówek oraz gramatyki odbywa się "przy okazji". 

Lekcje opierają się na temacie wziętym z prawdziwego życia. Przykładem takiego tematu mogą być zwierzęta a także fale dźwiękowe czy Ted Talks popularyzujący idee warte propagowania” np. komunikacja w biznesie. Oczywiście wszystko dopasowane jest do wieku oraz stopnia znajomości języka.

Piękne zdjęcia i filmy w podręcznikach oraz na platformie on-line dają Uczniom poczucie autentyczności języka oraz zachęcają do używania języka obcego w celu budowania wypowiedzi na angażujące tematy. Dzięki rozbudzaniu ciekawości a także pokazywaniu szerszej perspektywy świata, kursy z National Geographic to nauczanie języków obcych z wartością dodaną.

Mamy solidnych partnerów w nauczaniu


 

Budujemy swój know-how na własnych doświadczeniach a dla naszych Uczniów wybieramy to, co najlepsze. Zobacz film o programie nauczania wydawnictwa National Geographic.

 

Nasze programy nauaczania dają wiele korzyści


 

W roku szkolnym 2017-18 realizujemy program National Geographic, czyli uczymy z wykorzystaniem podręczników do nauki angielskiego, dzięki którym nasz Uczeń staje się:

  • ambitnym Odkrywcą – wie, że język angielski jest podstawą światowej komunikacji i chce go poznać jak najlepiej.
  • pewnym siebie Mówcą – nie ma kompleksów, z każdym człowiekiem znajdzie wspólny temat do rozmowy, również po angielsku.
  • wnikliwym Obserwatorem – autentyczne miejsca i prawdziwi ludzie prezentowani w materiałach National Geographic Learning zaspokajają naturalną ciekawość młodego człowieka.
  • przyjaznym Podróżnikiem– National Geographic Learning zabiera uczniów w podróż po świecie różnych kultur, ucząc szacunku i tolerancji.
  • świadomym Ekologiem – National Geographic Learning czy szanować i dbać o świat, w którym żyjemy.
  • obywatelem świata XXI wieku – uczeń nabywa kompetencji XXI wieku razem z rozwijaniem umiejętności językowych.

Dlaczego większość wybiera naukę języka angielskiego?


Co piąty mieszkaniec naszej planety posługuje się tym językiem. Bez znajomości choćby jego podstaw trudno poruszać się nie tylko po otaczającym nas świecie, ale też w jego wirtualnej odmianie, czyli Internecie. Angielski jest prosty do opanowania, a posługują się im ludzie nauki, biznesu, dyplomacji. Większość filmów i seriali docierających do Polski to produkcje anglojęzyczne. 

Warto rozpocząć naukę jak najwcześniej. Dziecko chłonie nowe słowa i zwroty w sposób automatyczny, ponieważ zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie zabawy. Pierwsze 10 lat w życiu dziecka to najlepszy okres do rozpoczęcia rzetelnej nauki języków obcych. Dzieci mają naturalny potencjał językowy, który wymaga jednak stworzenia im odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju. Doskonalenie umiejętności możliwe jest dzięki jak najczęstszym i regularnym kontaktom z poznawanym językiem.

Wejdź z nami na kolejny stopień zaawansowania językowego


W Masters&More zapewniamy progresję językową. Nasi uczniowie przechodzą na kolejne stopnie biegłości językowej, które sformułowane zostały przez Radę Europy w ramach Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Nasze poziomy nauczania są skorelowane z przygotowaniem do egzaminów Cambridge.

Starannie dobieramy grupy pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Tworzymy grupy rówieśnicze o podobnych zainteresowania i możliwościach intelektualnych.

Jeśli uczyłeś się już języka obcego, to w trakcie spotkania poziomującego nasz metodyk oceni Twoje umiejętności, zbada potrzeby językowe oraz przydzieli do odpowiedniej grupy.

Na każdym kursie pracujemy na podstawie autorskiego programu nauczania, stworzonego na kanwie podręczników renomowanych wydawnictw językowych autorstwa: National Geographic, Nowej Ery, Cambridge, Pearson, Oxford, Macmilllan, Hueber, Klett, Hachette a także Difusión.
 

poziomy nauczania

Do sukcesu językowego nie ma drogi na skróty. Trzeba przejść przez kolejne etapy.
 

Poziom podstawowy

A1

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

  

 

Poziom samodzielności

B1

B2

Osoba posugująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom biegłości

C1

 

">

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.