Dzieci w naszej siedzibie


 

Na Wilanowie jesteśmy Akredytowanym Centrum metody Teddy Eddie dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat oraz jedyną szkołą prywatną realizującą na program nauczania National Geographic. W ramach dodatkowych zajęć organizowanych w naszej siedzibie, prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge: Starters, Movers, Flyers. 

Zapisz się na lekcję próbną w naszej siedzibie

Dzieci w naszej siedzibie


W naszej ofercie kursów stacjonarnych dla Dzieci, znajdą Państwo również kursy języka niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego, prowadzone w ramach zajęć "szytych na miarę", dla małych grup, liczących od 3 do 5 osób. Są to zajęcia całoroczne, odbywające się w trakcie dwóch semestrów nauki. Dla najbardziej wymagających mamy propozycję zajęć indywidualnych lub zajęć indywidualnych w parze. Nauka "jeden na jeden" daje następujące korzyści:1) dowolność w doborze materiałów w zależności od zainteresowań i oczekiwań Ucznia, co zwiększa motywację do nauki;
2) możliwość szybkiego reagowanie na potrzeby Ucznia od razu;
3) możliwość monitorowania postępów Ucznia z lekcji na lekcję;
4) możliwość dostosowania się do tempa Ucznia, w jakim przyswaja wiedzę;
5) możliwość omawiania danego zagadnienia nawet przez kilka lekcji jeśli zajdzie taka potrzeba;
6) pełna elastyczność w stosunku do godzin zajęć, jak i ich długości.

Teddy Eddie to ogólnopolski znak innowacyjności


W dziedzinie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz na etapie edukacji w oddziałach klas zerówkowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych- ogólopolski program Teddy Eddie jest liderem! 5000 to zasób słów, jakim posługuje się dorosły Amerykanin. Dzięki metodzie Teddy Eddie dziecko poznaje pierwsze 2000. To do pięciu razy więcej niż przy użyciu standardowych podręczników. Oficjalna strona metody: www.teddyeddie.pl

5 poziomów nauczania metodą Teddy Eddie


poziomy nauczania

(Informacje poniżej zaczerpnięto z oficjalnych  materiałów metody Teddy Eddie. Więcej na www.teddyeddie.pl)
 

logo Teddy Eddie

Kurs angielskiego Teddy Eddie jest:


 

PRZYJAZNY- nauka odbywa się w formie zabawy w niewielkich grupach i w ładnych, kolorowych salach

AMBITNY- zawiera wyjątkowo duży zasób słów, zwrotów i tekstów, a same zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pod stałym nadzorem metodycznym

WESOŁY- zawiera dużo dziecięcego humoru i bajkową oprawę

BLISKI - ponieważ ukierunkowany jest na naturalne przyswajanie języka i prawdziwą komunikacyję

BOGATY- zarówno jeśli chodzi o zestaw ucznia, jak i materiał językowy pozwalający na całkowite ‘zanurzenie się’ w języku obcym

WIARYGODNY-  zasady licencyjne stoją na straży wysokiego standardu realizacji kursów i odpowiedniego przygotowania nauczycieli

PRZYJAZNY RODZICOM- ponieważ zawiera ‘Poradnik dla Rodziców’ oraz zapewnia bieżącą informację na temat kursu w postaci lekcji otwartych, regularnych e-maili, spotkań z rodzicami oraz rzetelnego systemu ewaluacji postępów Dziecka

WIELOPOZIOMOWY- gwarantuje rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania

ELASTYCZNY- ponieważ zaspokaja potrzeby Dzieci w różnym wieku i na różnym poziomie

Ewaluacja wyników nauczania


Pierwszym celem metody jest zadowolenie Dziecka – zależy nam, by polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów naszych najmłodszych Kursantów oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z Lektorem.Weryfikowanie postępów językowych Dziecka bywa rzeczą niełatwą dla Rodzica, ale i dla Lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie Dziecka znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie Uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu Dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z Lektorem, wzajemnej wymiany informacji i współpracy.Informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą Dziecko będzie nabywać w trakcie kursu zostały zawarte w „Poradniku dla Rodziców”.Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich Uczniów. Często jednak postępy Dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru. Pod koniec każdego semestru lektor przygotowuje szczegółowy Raport o Postępach Dziecka, w którym brane są pod uwagę: – stopień opanowania słownictwa – stopień zgłębienia przerabianych tekstów – umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania, – udział w grach i zabawach.

Co wyróżnia kurs Teddy Eddie?Lektorzy- prowadzący zajęcia uczestniczą w serii szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego, specyfiki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, oraz pracy z metodą. Lekcje są regularnie hospitowane i omawiane z Opiekunem Programu.

Kontakt Lektora z Rodzicami- Bardzo ważnym aspektem Programu jest KONTAKT LEKTORA Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na: lekcje otwarte maile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z Dzieckiem w domu regularne, ustne informacje dla Rodziców na temat postępów grupy, czy indywidualnych Uczestników udzielane po zajęciach, pisemne raporty o postępach Dziecka.

Materiały dydaktyczne: wliczone w cenę kursu (podręcznik z ćwiczeniami, CD, dostęp do platformy edukacyjnej, multiROM deDOMO, poradnik dla rodziców, książeczka z obrazkami, SECRET STICKERS – zestaw naklejek, TECZKA, SECRET BOOKLET – mini-książeczka z obrazkami, korona na zakończenie kursu).

Najważniejsze założenia metodyki Teddy Eddie:


 

  • Więcej niż zabawa i osłuchanie.
  • Efekt „zanurzenia” w języku, wymierne efekty są bardzo ważne i osiągalne. Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem.
  • Metody pracy przemawiają do nowoczesnego Dziecka.
  • Ciekawość wzbudzają nowoczesne nagrania, humor, styl z gier komputerowych czy kreskówek- dzisiejsze dzieci lubią i chcą być "cool" i taki też jest główyny bohater metody- miś Teddy Eddie!