Kursy dla dorosłych


 

W naszej siedzibie na Wilanowie zapraszamy dorosłych do udziału w kursach ogólnych języka angielskiego dla dorosłych, które odbywają się w grupach liczących od 6 do 8 osób. Są to zajęcia rozwijające umiejętności mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania i prowadzone są na różnych etapach zaawansowania, od A1 do C1. Jest to całoroczny cykl zajęć, spotkania odbywają się dwa razy lub raz w tygodniu w trakcie dwóch semestrów nauki. 

Zapisz się na lekcję próbną

Kursy dla dorosłych


W naszej ofercie jest również możliwość skorzystania z kursów ogólnych oraz egzaminacyjnych np. FCE i CAE. Testy poziomujące oraz rozmowa z Metodykiem, przed rozpoczęciem kursu, gwarantują naukę w grupie na optymalnie dobranym poziomie zaawansowania. Dorośli mogą skorzystać również z możliwości organizacji zajęć "szytych na miarę", w których bierze udział od 3 do 5 osób a także lekcji indywidualnych. W przypadku tego typu zajęć, intensywność oraz długość zajęć jest dopasowywana do preferencji Klienta. Dorosłych uczymy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. W procesie nauczania dorosłych języków obcych możliwe jest połączenie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego, dla osób zawodowo zajmujących się księgowością, pracujących w w sektorze bankowym lub pracujących w zawodach związanych z biznesem.

Na zajęciach z dorosłymi ćwiczymy umiejętności ważne we współczesnym świecie jak:

 

 • kreatywność,
 • innowacyjność,
 • myślenie krytyczne,
 • rozwiązywanie problemów,
 • komunikowanie się,
 • współpracę w grupie.

W procesie planowania kursów dla dorosłych uwzględniamy ich potrzeby. Wiemy, że dorośli chcą i potrzebują uczyć się przez doświadczenie, że podchodzą do uczenia się jak do rozwiązywania problemów oraz, że najlepiej uczą się wtedy, gdy tematyka zajęć jest im bliska.

Dorosłym proponujemy naukę w luźnej atmosferze

Jednak proces dydaktyczny ukierunkowany jest na cele wyznaczone na początku kursu.

Zapewniamy rozwój wszystkich kompetencji językowych poprzez:

 • zajęcia z wykorzystaniem autentycznych materiałów np. obcojęzycznych portali informacyjnych,
 •  rozmowy na temat fragmentów z przemówień i wykładów TED Talks, czyli serwisu prezentującego inspirujące przemówienia ludzi sukcesu,
 • motywujące teksty czytane oraz pisane o dużej różnorodności (fragmenty filmów i artykułów z prasy i książek),
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 •  naukę gramatyki oraz rozbudowanie słownictwa.

 

Lekcje indwidaulne na życznie Klienta

W przypadku zajęć indywidualnych lub indywidualnych w parze dla dorosłych, Klient ma możliwość ułożenia indywidualnego, spersonalizowanego planu nauczania, co daje następujące korzyści: 

 • dowolność w doborze materiałów w zależności od zainteresowań i oczekiwań Klienta, co zwiększa motywację do nauki;
 • możliwość szybkiego reagowanie na potrzeby Klienta; 
 • możliwość monitorowania postępów  z lekcji na lekcję;
 • możliwość dostosowania się do tempa Klienta, w jakim przyswaja wiedzę;
 • możliwość omawiania danego zagadnienia nawet przez kilka lekcji jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • pełna elastyczność w stosunku do godzin zajęć, jak i ich długości.